APzEe-A-6

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska, Marta Cisek-Babiarz
Data wykładu 04.04.2020 r.

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy prawa
Prowadzący Katarzyna Kurzępa-Dedo
Data wykładu 06.04.2020 r.

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 07.04.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy prawa
Prowadzący Katarzyna Kurzępa-Dedo
Data wykładu 08.04.2020 r.

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 09.04.2020 r.

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 14.04.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy prawa
Prowadzący Katarzyna Kurzępa-Dedo
Data wykładu 15.04.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy prawa
Prowadzący Katarzyna Kurzępa-Dedo
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 21.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 26.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 27.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 28.04.2020 r.

 

Przedmiot Informatyzacja usług publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 07.05.2020 r.

 

Przedmiot Bezpieczeństwo informacji w organizacji
Prowadzący Tomasz Słodziński
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Informatyzacja usług publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 12.05.2020 r.

 

Przedmiot Informatyzacja usług publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 14.05.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Prawo administracyjne – część ogólna
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Informatyzacja usług publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 21.05.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 25.05.2020 r.

 

Przedmiot Ochrona danych osobowych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 21.05.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 27.05.2020 r.

 

Przedmiot Ochrona danych osobowych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 28.05.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie i e-postepowanie administracyjne
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 30.05.2020 r.

 

Przedmiot Ochrona danych osobowych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 02.06.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 04.06.2020 r.

 

Przedmiot Wydawanie aktów indywidualnych w formie trad. i elek.
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 04.06.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 13.06.2020 r.

 

Przedmiot Dostęp do informacji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 14.06.2020 r.

 

Przedmiot Kontrola zarządcza
Prowadzący Remigiusz Wzorek
Data wykładu 16.06.2020 r.

 

Przedmiot Dostęp do informacji publicznej
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Bezpieczeństwo informacji w organizacji
Prowadzący Tomasz Słodziński
Data wykładu 21.06.2020 r.