ZBIHP ed.41

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 07.11.2018 r.

 

Przedmiot Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 14.11.2018 r.

 

Przedmiot Metodyka pracy służb BHP
Prowadzący Radosław Gonet
Data wykładu 21.11.2018 r.

 

Przedmiot Metodyka pracy służb BHP
Prowadzący Radosław Gonet
Data wykładu 05.12.2018 r.

 

Przedmiot Dydaktyka ogólna
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 19.12.2018 r.

 

Przedmiot Dydaktyka ogólna
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 09.01.2019 r.

 

Przedmiot Psychologia pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 23.01.2019 r.

 

Przedmiot Psychologia pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 06.02.2019 r.

 

Przedmiot Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
Prowadzący Jerzy Szumski
Data wykładu 19.02.2019 r.

 

Przedmiot Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
Prowadzący Bogdan Furtek
Data wykładu 12.03.2019 r.

 

Przedmiot Metodyka szkoleń kursowych
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 20.03.2019 r.

 

Przedmiot Systemowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Prowadzący Bogdan Furtek
Data wykładu 09.04.2019 r.

 

Przedmiot Dydaktyka przedmiotowa
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 15.05.2019 r.