PSP ed.10

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 14.03.2019 r.

 

Przedmiot Psychologiczne podstawy edukacji
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 27.03.2019 r.

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 11.04.2019 r.

 

Przedmiot Psychologiczne podstawy edukacji
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 17.04.2019 r.

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 09.05.2019 r.

 

Przedmiot Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 09.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 17.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 22.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 29.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 19.11.2019 r.

 

Przedmiot Kierunki reform edukacyjnych
Prowadzący Marek Soja
Data wykładu 06.02.2020 r.

 

Przedmiot Kierunki reform edukacyjnych
Prowadzący Marek Soja
Data wykładu 18.02.2020 r.

 

Przedmiot Kierunki reform edukacyjnych
Prowadzący Marek Soja
Data wykładu 27.02.2020 r.

 

Przedmiot Kierunki reform edukacyjnych
Prowadzący Marek Soja
Data wykładu 03.03.2020 r.

 

Przedmiot Metodyka nauczania przedmiotu
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 11.03.2020 r.

 

Przedmiot Metodyka nauczania przedmiotu
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 18.03.2020 r.

 

Przedmiot Metodyka nauczania przedmiotu
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 25.03.2020 r.

 

Przedmiot Metodyka nauczania przedmiotu
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 26.03.2020 r.

 

Przedmiot Metodyka nauczania przedmiotu
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 27.03.2020 r.

 

Przedmiot Etyka zawodu nauczycielskiego
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 30.03.2020 r.

 

Przedmiot Etyka zawodu nauczycielskiego
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 03.04.2020 r.