PSP ed.10

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 14.03.2019 r.

 

Przedmiot Psychologiczne podstawy edukacji
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 27.03.2019 r.

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 11.04.2019 r.

 

Przedmiot Psychologiczne podstawy edukacji
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 17.04.2019 r.

 

Przedmiot Teoria wychowania
Prowadzący Barbara Lulek
Data wykładu 09.05.2019 r.

 

Przedmiot Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 09.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 17.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 22.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 29.10.2019 r.

 

Przedmiot Pedagogika
Prowadzący Barnard Panasiuk
Data wykładu 19.11.2019 r.