Znajdź na stronie


Zarządzanie zmianą

Cel

Uświadamiamy uczestnikom jak postawy wpływają na gotowość do zmiany, pokazujemy jak wprowadzać zmiany w zespole i jak zmieniać nastawienie indywidualnych osób do wykonywanych zadań. Wyzwalamy motywację potrzebną do dokonania koniecznych zmian w sobie samym i w organizacji. 

Program

  • Sens istnienia zmiany osobistej i organizacyjnej
  • Analiza gotowości do zmian w zespole
  • Metody motywacji w sytuacjach ja i druga osoba
  • Metody motywacji w sytuacjach ja i zespół.
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 16 godzin.


Opłata za szkolenie: 620 zł 


Opiekun merytoryczny: 
Bartłomiej Cieszyński


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl