Znajdź na stronie


Zarządzanie czasem

Cel

Uczestnicy kursu otrzymają najnowszą wiedzę  o źródłach ludzkiej energii i długoterminowych sposobach zarządzania energią, zrozumieją rolę fizjologii, emocji i silnej woli w realizacji zadań, oraz przećwiczą postawy i techniki sprzyjające efektywności pracownika i menedżera.

Program

  • Efektywność w realizacji celów – analiza sytuacji
  • Źródła ludzkiej energii – case study 
  • Wyzwalanie motywacji do pracy
  • Zarządzanie zobowiązaniami i czasem - warsztaty
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 10 godzin.


Opłata za szkolenie:  390 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Bartłomiej Cieszyński


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl