Znajdź na stronie


Zaawansowane użytkowanie MS Office 2010

Cel

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności oraz kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zaawansowanych technik korzystania z programu MS Office 2010.

 

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych pełnym wykorzystaniem możliwości pakietu MS Office 2010.
 

Program

  • MS PowerPoint dla zaawansowanych
  • MS Word dla zaawansowanych
  • MS Excel dla zaawansowanych
  • MS Access dla zaawansowanych

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu: 80 godzin


Cena:  1580 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Jacek Jamiński


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl