Znajdź na stronie


Wprowadzenie do six sigma

Cel

Szkolenie podnosi kompetencji pracowników w zakresie:

  • metod, technik i narzędzi służących projektowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • obliczania zdolności procesu za pomocą wskaźników statystycznych,
  • zbierania, analizowania i wizualizacji danych.
 

Program

  • Wprowadzenie do filozofii zarządzania Six Sigma
  • Metodologia DMAIC 
  • Podstawowe pojęcia statystyki opisowej – wskaźniki zdolności procesu CP, CPK, Z-value
  • Zmienność procesu i rodzaje danych
  • Histogram i interpretacja rozkładu danych
  • Elementy badania zdolności procesu
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu: 16 godzin


Opłata za szkolenie: 680 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Grzegorz Karpiuk


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl