Znajdź na stronie


Wprowadzenie do robotyki - roboty LEGO MINDSTORMS

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów z robotyki. W trakcie zajęć, nauczyciele zapoznają się  z możliwościami wykorzystania zestawów LEGO MINDSTORMS Education EV3 w czasie pracy z uczniami podczas lekcji.

 

Program

  • Podstawy  elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania
  • Wprowadzenie do programowania robotów LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki; 
  • Oprogramowanie instalowane na komputerze lub na tablecie (system operacyjny Android);
  • Budowa pojazdów i maszyn, wykorzystanie sensorów;
  • Tworzenie programów sterujących które zamienią maszyny lub pojazdy w roboty, wchodzące w interakcje z otoczeniem;
  • Realizacja przykładowych ścieżek warsztatowych: budowa i programowanie robotów.
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu: 14 godzin w tym 10 godz. ćwiczeń i 4 godz. wykładu wprowadzającego on-line


Opłata za szkolenie:  480 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Barbara Fryc, Janusz Kolbusz


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl