Znajdź na stronie


Warsztaty biznesowe - załóż własną firmę

Cel

Uczestnicy zdobędą niezbędne praktyczne umiejętności oraz kompleksową wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, a słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób założyć działalność gospodarczą, skąd pozyskać kapitał na jej rozpoczęcie, w jaki sposób prowadzić rachunkowość swojej firmy oraz gdzie i jak się promować. W programie kursu uwzględniono także wzięcie udziału przez każdą z osób w symulacji biznesowej pozwalającej na zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Marketplace.

Najlepsze pomysły na działalność biznesową zaprezentowane z inicjatywy słuchaczy będą podlegały ocenie Komitetu Inwestycyjnego funduszu InnoFund, na podstawie której jego członkowie mogą podjąć decyzję o inwestycji w przedstawiony projekt.
Prowadzący zajęcia są praktykami biznesu oraz nauczycielami akademickimi prowadzących wiele praktycznych projektów i posiadającymi bogate doświadczenie w ich realizacji.

Program

  • Kreowanie koncepcji biznesu
  • Podstawy prawne działalności gospodarczej
  • Źródła finansowania biznesu
  • Rachunkowość małej firmy
  • Nowoczesny marketing
  • Symulacja biznesowa – zarządzanie wirtualną firmą

                                                         

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 98 godzin


Podsumowanie II edycji oraz szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie Warsztarów biznesowych:

www.wb.wsiz.rzeszow.pl


Opiekun merytoryczny szkolenia: 
Wojciech Pitura


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1). 

Certyfikat uczestnictwa w symulacji biznesowej w oparciu Marketplace.


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl