Znajdź na stronie


Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

Cel

Podniesienie kompetencji pracowników (logistyków, inżynierów produkcji, analityków i menedżerów produkcji) w zakresie nowoczesnych i dynamicznych metod i technik projektowania, monitorowania i doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych, analizy wyników i podejmowania decyzji mających wpływ na optymalizację procesów.

 
Wprowadzenie praktycznych umiejętności wykorzystania komputerowych narzędzi symulacyjnych (FLEXSIM) również przy wykorzystaniu udostępnionej darmowej wersji oprogramowania.
Potwierdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziem symulacyjnym w postaci certyfikatu sygnowanego przez FlexSim.
 

Program

  • Wprowadzenie do metody symulacji. 
  • Proces modelowania i analizy
  • Narzędzia do komputerowej symulacji procesów dyskretnych (FlexSim )
  • Projektowanie modeli symulacyjnych wybranych przykładów procesów produkcyjno- magazynowych
  • Analiza przebiegu procesu. 
  • Eksperymentowanie z modelem. 
  • Dodatkowe narzędzia pomocne w procesie doskonalenia procesów. Komputerowa symulacja dynamicznej mapy strumienia wartości (VSM)
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 24 godziny


Opłata za szkolenie: 980 zł 


Opiekun merytoryczny: 
Grzegorz Wróbel


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Za dodatkową opłatą (150 zł) możliwość uzyskania certyfikatu FEXSIM. 


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl