Znajdź na stronie


Sprzedaż w systemie HEKSAGON

Cel

Program jest przeznaczony dla członków zespołów sprzedażowych w firmach. Jego celem jest analiza poszczególnych działań sprzedażowych i ponowne zebranie ich w całość w schemacie HEKSAGON (Produkt, Potencjalny klient, Sposób dotarcia, Negocjacje, Referencje, Obsługa posprzedażowa). 
 
W trakcie zajęć uczestnicy analizują poszczególne zakresy działań sprzedażowych, konfrontują je z sytuacją w firmie w której pracują i projektują działania jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości rynkowe swojej organizacji.
 

Program

  • Formowanie produktu sprzedażowego
  • Budowa bazy potencjalnych klientów
  • Dopasowanie kanałów dystrybucji do strategii firmy
  • Prowadzenie spotkań sprzedażowych
  • Wprowadzenia standardów obsługi posprzedażowej
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 10 godzin


Opłata za szkolenie: 390 zł


Opiekun merytoryczny kursu: 
Bartłomiej Cieszyński


W sprawie zgłoszeń zespołów sprzedażowych prosimy o kontakt z Bartłomiejem Cieszyńskim, e-mail: bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl, tel. 17 866 15 18.


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl