Znajdź na stronie


Rozwój potencjału wg. Modelu insights discovery

Cel

Celem warsztatu jest nauka rozpoznawania potencjału własnego i innych. Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej i efektywniej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych, nauczysz się skutecznej komunikacji oraz rozwiniesz swój potencjał.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie własnego potencjału: dominujących energii kolorystycznych, typu osobowości;

 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron wynikających z osobowości;

 • Zapoznanie się z procesem komunikacji w oparciu o energie kolorystyczne;

 • Zdobycie umiejętności dopasowywania stylu komunikacji, narzędzi komunikacji stosownie do osób oraz sytuacji;

 • Poznanie antagonistycznych typów dla swojego stylu osobowości;

 

Program

 • Wstęp do metodologii Insights Discovery™ – preferencje psychologiczne

  • Percepcja

  • Koncepcja C.G. Junga – preferencje

  • Cztery style funkcjonowania

 • Koło Insights– style funkcjonowania:

  • Cztery energie kolorystyczne

  • Analiza własnego stylu funkcjonowania ROZWÓJ POTENCJAŁU WG. MODELU Insights Discovery

  • Mocne i słabe strony poszczególnych stylów funkcjonowania

 • Rozpoznawanie stylów funkcjonowania i interakcje pomiędzy nimi:

  • Kim są moi współpracownicy, pracownicy ?

  • Różnice i podobieństwa między ludźmi

  • Rozpoznawanie wskazówek płynących z zachowania, mowy ciała stylu wypowiedzi, z interakcji, zachowania pod wpływem stresu

 • Komunikacja z różnymi stylami funkcjonowania:

  • Złote zasady komunikacji z poszczególnymi stylami funkcjonowania

  • Typowe błędy w komunikacji z poszczególnymi stylami

  • Docenianie różnic indywidualnych

  • Nauka adaptacji stylu komunikacji do różnych typów osobowości

Dodatkowe informacje:

Opłata za szkolenie: 690 zł
Koszt testu z raportem: 390 zł 


Szkolenie poprowadzą: 
Joanna Krypel-Cieśla, Natalia Białek


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl