Znajdź na stronie


Rekrutacja i selekcja

Cel

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej najnowszych trendów w rekrutacji i selekcji pracowników oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu rekrutacji. Szkolenie obejmuje: opracowanie procedury selekcyjnej, przygotowanie profilu kandydata, metody analizy nadesłanych aplikacji, techniki prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz omówienie błędów mających miejsce podczas oceny kandydatów.

Program

 • Przygotowanie procesu rekrutacji
 • Strategiczne zamieszczanie informacji o rekrutacji
 • Opis stanowiska pracy
 • Tworzenie profili kompetencyjnych
 • Zasady prowadzenia selekcji i rekrutacji
 • Weryfikacja dokumentów
 • Narzędzia oceny kandydatów
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Typowe czy nietypowe zadania
 • Metoda AC/DC
 • Analiza typowych błędów popełnianych przy rekrutacji
 • Podjęcie decyzji

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenie: 16 godzin.


Opłata za szkolenie: 620 zł 


Opiekun merytoryczny szkolenia: 
Natalia Białek


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl