Znajdź na stronie


Postępowanie administracyjne

Cel

Słuchacze zapoznają się z problemami występującymi w postępowaniu administracyjnym z położeniem szczególnego nacisku na błędy popełniane przez organy administracji.

 

Program

 • Uczestnicy postępowania administracyjnego: organ, strona, pozostali uczestnicy. Ich prawa i obowiązki w postępowaniu.
 •  Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie.
 • Doręczenia.
 • Terminy i wezwania.
 • Dokumentowanie czynności w postępowaniu.
 • Dowody i postępowanie dowodowe.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania.
 • Sposoby rozstrzygania spraw (decyzja, postanowienie, ugoda). Wymagania formalne w stosunku do rozstrzygnięć.
 • Zaskarżanie rozstrzygnięć.
 • Postępowanie przed organem II instancji.
 • Wzruszanie decyzji ostatecznych: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie li zmiana decyzji ostatecznej.
 • Błędy popełniane w postępowaniu administracyjnym przez organy prowadzące postępowanie.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu: 16 godzin (wykład 12 godz., ćwiczenia 4 godz.)


Cena:  790 zł 

W cenie ciepłe napoje, ciasto i lunch.


Opiekun merytoryczny kursu: 
Andrzej Kiebała


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl