Znajdź na stronie


POWER POINT w praktyce

Cel

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności oraz kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zaawansowanych technik korzystania z programu MS PowerPoint.

Program

  • Tworzenie i modyfikowanie szablonów prezentacji,
  • Wykorzystanie i modyfikacja diagramów oraz zaawansowane formatowanie wykresów,
  • Wykorzystanie w prezentacji plików muzycznych oraz klipów wideo,
  • Stosowanie hiperłączy wewnętrznych i zewnętrznych oraz osadzanie obiektów  w prezentacji,
  • Tworzenie niestandardowych zaawansowanych pokazów slajdów.
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenie: 10 godzin


Opłata za szkolenie: 420 zł 


Opiekun merytoryczny: 
Jacek Jamiński


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl