Znajdź na stronie


Okresowe szkolenie dla pracowników BHP

Cel

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawnych, zagrożenia oraz metody oceny ryzyka  w działalności BHP oraz kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

 
Szkolenie kierowane jest do pracowników służb BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby. 
 

Program

  • Regulacje prawne w zakresie prawa pracy i BHP
  • Ergonomia
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka
  • Metody likwidacji lub ograniczenia szkodliwych czynników w pracy
  • Techniczno organizacyjna poprawa bezpieczeństwa pracy
  • Okoliczności, przyczyny, analiza i profilaktyka wypadków przy pracy
  • Nowoczesne metody pracy słuzb BHP i szkolenia  
  • Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń
  • Ochrona ppoż i środowiska naturalnego
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu: 32 godzin


Cena:  490 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Stanisław Wieczorek


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl