Znajdź na stronie


Negocjacje w sytuacjach konfliktowych

Cel

Szkolenie podnosi kompetencje pracowników w zakresie stosowania zasad współpracy zapobiegających powstawaniu konfliktowych sytuacji i rozpoznawaniu metod perswazyjnych w procesie negocjacyjnym. Uczestnicy nabędą umiejętności stosowania w praktyce harvardzkiego modelu prowadzenia negocjacji.

Program

  • Autoprezentacja
  • Komunikacja i postawy w negocjacjach
  • Perswazja w procesie negocjacyjnym win win
  • Wprowadzanie zmian na poziomie indywidualnym

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia:16 godzin.


Opłata za szkolenie: 620 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Bartłomiej Cieszyński, Natalia Białek


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl