Znajdź na stronie


Identyfikacja i pozyskiwanie wymagań do systemów informatycznych

Cel

Szkolenie wzmacnia kompetencje pracowników firm odpowiedzialnych za analizę wymagań oraz jakość systemów informatycznych w zakresie stosowania technik pozyskiwania wymagań, dostosowania technik pozyskiwania wymagań do skali i zakresu projektu, sprawnej klasyfikacji informacji oraz zapobiegania ryzyku braku identyfikacji wymagań oczywistych i/lub pochodnych.

 
Szkolenie kierowane jest zarówno do pracowników firm informatycznych dostarczających oprogramowanie (analitycy biznesowi, analitycy systemowi,  konsultanci ds. wdrożeń,  testerzy, kierownicy projektów) jak i dla firm, które są odbiorcami oprogramowania. 
 

Program

  • Analiza biznesowa, proces biznesowy, potrzeby, wymagania
  • Cykl opracowywania wymagań
  • Etap pozyskiwania wymagań 
  • Techniki pozyskiwania wymagań
  • Klasyfikowanie informacji uzyskanych od odbiorcy oprogramowania
  • Wymaganiowa karta praw i obowiązków dostawcy oraz odbiorcy wymagań
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 16 godzin
+ 1 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem po kursie.


Opłata za szkolenie: 720 zł 


Opiekun merytoryczny: 
Bożena Rumak


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1)


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl