Znajdź na stronie


Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Cel

Kursy przeprowadzane będą w laboratoriach komputerowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w grupach maksymalnie 25 osobowych.  

Metoda prowadzenia zajęć: 
 • Wykład: stosowany w celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć, problemów.
 • Prezentacja: najważniejsze elementy wykładu zostaną opracowane w formie prezentacji, aby słuchacze mogli je później wykorzystać w swojej pracy.
 • Praca indywidualna (ćwiczenia, warsztaty, laboratorium) – ma na celu ćwiczenie i utrwalenie poznanych w ramach kursu metod, pojęć, sposobów rozwiązywania zadań, elementów programowania.
 • Dyskusja: ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy kursu z prowadzącym.
 

 

Program

 • Umiejętność komunikacji elektronicznej. Wdrożenie do nowych technologii komunikacyjnych.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie edukacji wczesnoszkolnej.
 • Narzędzia technologii ICT z zakresu programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci: testy, krzyżówki wykreślanki.
 • Bezpieczeństwo dzieci pracujących z wykorzystaniem komputera.

 

Terminy kursu

Grupa 5  >>dodatkowy termin<<

 • 05.XII.2017, godz. 15.30 – 19.30, dr inż. Barbara Fryc
 • 06.XII.2017, godz. 14.30 – 18.30, dr inż. Barbara Fryc
 •  
Wykłady on-line dla wszystkich uczestników: 
 
 • 14.XI.2017, godz. 18.00, dr inż. Barbara Fryc
 • 16.XI.2017, godz. 19.00, dr inż. Barbara Fryc

Grupa 1

 • 15.XI.2017, godz. 15.30 – 19.30, dr inż. Barbara Fryc
 • 21.XI.2017, godz. 15.30 – 19.30, dr inż. Barbara Fryc
 
Grupa 2
 
 • 22.XI.2017, godz. 13.30 – 17.50, dr inż. Janusz Kolbusz
 • 24.XI.2017, godz. 15.30 – 19.30, dr inż. Janusz Kolbusz
 
Grupa 3
 
 • 24.XI.2017, godz. 15.30 – 19.30, dr inż. Barbara Fryc
 • 29.XI.2017, godz. 13.30 – 17.50, dr inż. Barbara Fryc
 
Grupa 4
 
 • 28.XI.2017, godz. 14.30 – 18.40, dr inż. Janusz Kolbusz
 • 29.XI.2017, godz. 09.00 – 13.30, dr inż. Janusz Kolbusz 

 

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz  zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje:

Trwa rekrutacja na dodatkowy termin:
5, 6 grudnia 2017 r.

Czas trwania kursu: 15 godz. (w tym 5 godz. wykłady online, 10 godz. zajęcia stacjonarne)


Kurs jest bezpłatny. Finansowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl