Znajdź na stronie


Budowanie efektywnych zespołów

Cel

Szkolenie koncentruje się na przedstawieniu zasad budowania efektywnych zespołów, wyznaczaniu celów osobistych i ich konfrontacji z celami zespołu. Pokazane zostaną fazy rozwoju zespołu i  rola lidera w każdej z faz, style kierowania , budowanie autorytetu kierownika i skuteczne stosowanie narzędzi motywowania pracowników.

Program

  • Budowanie autorytetu - wizerunek przywódcy
  • Co robią skuteczni liderzy?
  • Cechy efektywnego zespołu i sposoby kierowania nim
  • Członek zespoły czy odrębna jednostka?
  • Analiza faz rozwoju zespołu
  • Pułapki pracy zespołowej
  • Motywowanie w zarządzaniu zespołem 
  • Rozwój umiejętności  zespołu
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania kursu:16 godzin.


Opłata za kurs: 620 zł 


Opiekun merytoryczny kursu: 
Natalia Białek


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. 
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl