Znajdź na stronie


ACCESS w praktyce

Cel

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności oraz kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zaawansowanych technik tworzenia baz danych w programie MS Access.

Program

  • Tworzenie relacyjnej bazy danych wykorzystujących złożone relacje między tabelami,
  • Projektowanie i wykorzystanie kwerend aktualizujących dane, usuwających dane, dołączających dane z wykorzystaniem symboli wieloznacznych, oraz formuł,
  • Wykorzystanie formantów i podformularzy,
  • Wykorzystanie formantów w raportach oraz tworzenie podraportów dla zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych.
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia: 15 godzin


Opłata za szkolenie: 590 zł 


Opiekun merytoryczny: 
Tomasz Słodziński


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN-III/1).


Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej.
Wyślij zapytanie: bcieszyński@wsiz.rzeszow.pl

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl