Znajdź na stronie


Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

Cel

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie firmy SAP. System ten stosowany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska E-biznesu. Producent tego oprogramowania - firma SAP - posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie. 

Adresaci

Studia adresowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menedżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu SAP.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.Nasza oferta cieszy się niesłabnącą popularnością wśród firm i instytucji. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kilka edycji studiów dla wiodących firm produkcyjnych i usługowych z terenu południowo-wschodniej Polski.  
 

 

Program

 • Zarządzanie zintegrowane
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP ERP - przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP ERP
 • SAP w praktyce
 • MM - gospodarka materiałowa
 • PP - Planowanie i zarządzanie produkcją
 • SD - sprzedaż i dystrybucja
 • FI - rachunkowość finansowa
 • CO - rachunkowość zarządcza
 • Projekt wdrożenia SAP ERP
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (224 godziny).


Opłata za semestr studiów:
3 250 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Marian Krupa


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl