Znajdź na stronie


Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dla nauczycieli)

Cel

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, metodykę wczesnej edukacji dziecka z uwzględnieniem diagnozy i terapii pedagogicznej, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz praktyki specjalnościowe. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje według standardów kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

Program

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
 • Podstawy edukacji literackiej i teatralnej z metodyką
 • Podstawy edukacji językowej z metodyką
 • Podstawy edukacji matematycznej  z metodyką
 • Podstawy edukacji przyrodniczej z metodyką
 • Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka gier i zabaw
 • Profilaktyka logopedyczna z emisją głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka – edukacja przedszkolna
 • Praktyka – edukacja wczesnoszkolna

 

Opinie słuchaczy i absolwentów 

"Warto studiować na tym kierunku. Prowadzący ciekawie i z zaangażowaniem realizują zajęcia. Mnóstwo przykładów dobrych praktyk, ukierunkowanie gdzie możemy szukać inspiracji i pomysłów, zajęcia warsztatowe – „gotowy produkt” do wykorzystania w pracy z dziećmi i rodzicami".

Anna Janusz

"Wykładowcy życzliwie nastawieni do studentów, świetna organizacja studiów. Treści i wiadomości przydatne do praktycznego stosowania w pracy z uczniami".

Katarzyna Lenart

"Jestem zadowolona z przebiegu studiów. Uważam, że zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny. Organizacja stoi na wysokim poziomie, podobnie jak kadra wykładowców. Sale są dostosowane do prowadzonych zajęć, wyposażone w bogaty sprzęt elektroniczny".

Anna Nestorowska-Kocyła

 

"Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest instytucją w pełni przygotowaną do wykonywania zawodu. Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i poprawny merytorycznie. Wysoko wykwalifikowana kadra, miła obsługa sprawiły, że z pełnym przekonaniem mogę polecić WSIiZ wszystkim, którzy chcą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę".

Agata Kędra

"Studia spełniły moje oczekiwania. Ćwiczenia i wykłady prowadzone były w sposób ciekawy i interesujący. Zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności, które z pewnością wykorzystam w mojej pracy".

Dominika Kozak

"Przygotowanie merytoryczne studiów oraz wykładowców na wysokim poziomie. Bardzo dobra organizacja studiów, przekazywanie informacji odbywało się w sposób płynny i jasny. Pozytywna atmosfera podczas zajęć."

Joanna Zając

 

"Bardzo dobra organizacja studiów, dobry sposób komunikowania ze studentem. Wykładowcy w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę, jest dużo zajęć praktycznych dzięki którym łatwiej przyswoić materiał. Miła i przyjazna atmosfera podczas studiów".

Ewa Nogaj

 

"Studia podyplomowe były dobrze zorganizowane. Wszelkie informacje przekazywane na bieżąco. Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób. Wykładowcy dysponują wieloma pomocami dydaktycznymi."

Beata Sidor 

 

 

Dodatkowe informacje:

Pierwszy zjazd: 
27-28 października 2018

Czas trwania studiów:
3 semestry (472 godziny) w tym 120 godz. praktyki


Opłata za semestr studiów:
1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Sławomir Gawroński


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl