Znajdź na stronie


Zarządzanie zasobami ludzkimi ***Pierwsze zajęcia już 18 kwietnia 2015 r.***

Cel

Słuchacze zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych  procesów występujących w organizacjach. 

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów, w ramach zajęć przewidziane są spotkania z praktykami biznesu, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków.  Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.
 

Adresaci

Studia kierowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych, a także dla tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi. 
 

Program

 • Współczesny menedżer w organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Sztuka negocjacji i zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój personelu i system oceny pracowniczej
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Efektywność osobista menedżera
 • Marketing wewnętrzny 
 • Coachingowy styl kierowania
 • Gra kierownicza
 • Seminarium dyplomowe
 

Dodatkowe informacje:

Pierwsze zajęcia
już 18 kwietnia 2015 r.

Czas trwania studiów:
2 semestry (188 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 600 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Agata Szmulik


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2