Znajdź na stronie


Zarządzanie zasobami ludzkimi >>NOWY PROGRAM<<

Cel

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych  procesów występujących w organizacjach. 

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym, w tym przez pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków. Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych, a także dla tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi. 

Program

 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • HR Business Partner
 • Employer Branding
 • Rekrutacja i Selekcja
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Systemy szkoleń
 • Współczesny menedżer organizacji
 • Etykieta w biznesie
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Umiejętność prezentacji
 • Gra decyzyjna
 • Język angielski w HR (kurs opcjonalny w cenie 160 zł/osobę)

 

Pobierz szczegółowy program

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Zajęcia prowadzone przez wykładowców którzy mają nie tylko ogromną wiedzę, ale i doświadczenie w zakresie prowadzonych zajęć. Studia bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie.

Patrycja Wojtuszewska


Studia bardzo dobrze i profesjonalnie zorganizowane. Wykładowcy „z najwyższej półki”, mogliśmy czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Atmosfera podczas studiów niezapomniana! Gdybym jeszcze raz stała przed wyborem kierunku studiów i uczelni na pewno postawiłabym na to samo. Wszystkim niezdecydowanym gorąco polecam!

Agnieszka Mikołajczyk

Polecam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Organizacja oraz aspekt merytoryczny jak najbardziej na plus. Wykładowcy z uczelni posiadają ogromną wiedzę, którą chętnie i w odpowiedni sposób się dzielą.

Barbara Domaradzka

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 600 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Katarzyna Kordoń, Agata Szmulik


Kierunek wspierany merytorycznie przez

 


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl