Znajdź na stronie


Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel

Słuchacze zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych  procesów występujących w organizacjach. 

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów, w ramach zajęć przewidziane są spotkania z praktykami biznesu, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków.  Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.
 

Adresaci

Studia kierowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych, a także dla tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi. 
 

Program

 • Współczesny menedżer w organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Sztuka negocjacji i zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój personelu i system oceny pracowniczej
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Efektywność osobista menedżera
 • Marketing wewnętrzny 
 • Coachingowy styl kierowania
 • Gra kierownicza
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (182 godziny).


Opłata za semestr studiów:
1 600 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Agata Szmulik


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13, 17 866 14 86, 17 866 12 85, 17 866 11 71

csp@wsiz.rzeszow.pl