Znajdź na stronie


Zarządzanie w administracji publicznej

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz zasad dyplomacji wizerunkowej.
Program nauczania bazuje na  analizie doświadczeń i najlepszych rozwiązań w sferze administracji publicznej, wykorzystuje nowoczesne formy zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zapewnia profesjonalny rozwój kadry zarządczej.

Adresat

Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających objąć stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać nowoczesne metody zarządzania, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.
 

 

Program

Moduł I - Funkcjonowanie administracji publicznej

 • Współczesny system administracji publicznej
 • Elementy KPA i Kodeksu Cywilnego
 • Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie majątkiem publicznym

Moduł II – Zarządzanie finansami publicznymi

 • Finanse w administracji publicznej
 • Planowanie i sprawozdawczość finansowa
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
 • Źródła finansowania z instytucji finansowych

Moduł III – Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Proces i instrumenty zarządzania kadrami
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Systemy oceny pracowniczej a polityka kadrowa
 • Efektywne zarządzanie zobowiązaniami i czasem
 •  

Moduł IV – Kompetencje menedżerskie

 • Skuteczny menedżer – funkcje zarządzania a budowanie autorytetu przywódcy
 • Rozwój kompetencji kierowniczych i metod współpracy z zespołem
 • System zarządzania projektami
 • Zarządzanie zmianą
   

Moduł V – Dyplomacja wizerunkowa

 • Etykieta urzędnicza z elementami protokołu dyplomatycznego
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Innowacyjny marketing w administracji publicznej
   

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin)


Opłata za semestr studiów:  

1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Agnieszka Woś, Marta Cisek-Babiarz


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl