Znajdź na stronie


Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Cel

Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy. Zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych  i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych ale i wirtualnych kanałach sprzedaży.   

Adresat:

Kierunek studiów polecamy osobom poszukającym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu,  pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami ponieważ wykształcą w sobie cechy  przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy oraz czuwać nad jej realizacją.
 

Program

 • Sprzedaż i marketing w strategii firmy
 • Marketplace - gra symulacyjna
 • Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel
 • Narzędzia komunikacji marketingowej
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Budowanie zespołu sprzedażowego - rekrutacja i selekcja 
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym 
 • Narzędzia kontaktów sprzedażowych
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Negocjacje sprzedażowe i zarządcze
 • Prezentacja i przekaz osobisty
 • Logistyka i czas pracy handlowca
 • Stres w pracy menedżera 
 • E-marketing i E-sprzedaż
 • Tworzenie przekazów marketingowych 
 

Więcej informacji o programie studiów podyplomowych znajdziesz w załączniku.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:  

1 800zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Bartłomiej Cieszyński


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl