Znajdź na stronie


Zarządzanie projektami

Cel

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020.

 
Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA - International Project Management Association na poziomie D oraz C.
 

Program

 • Źródła finansowania projektów, w tym fundusze unijne 2014 – 2020
 • Wstęp do zarządzania projektami 
 • Projekt a środowisko. Otoczenie projektu 
 • Planowanie projektu
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Realizacja i monitoring projektu
 • Jakość w projekcie 
 • Aspekty prawne realizacji projektów 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Systemy informatyczne w projektach 
 • Metodyki zwinne – wprowadzenie 
 • Gra symulacyjna z zarządzania projektami
 
 

Opinie słuchaczy i absolwentów 

Wysoko oceniam studia Zarządzania Projektami. Dają pełny obraz potrzebnych działań i schematów niezbędnych do zaplanowania projektu w sposób który gwarantuje osiągnięcie celu i uzyskanie najlepszych rezultatów. Zajęcia podane są w prostej i łatwej do zrozumienia formie. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zrozumienie zagadnień teoretycznych. Dziękuję.  

Margaryta Mazurchuk

Wykładowcy podchodzą do każdego indywidualnie jeśli wymaga tego sytuacja i wracają do niejasnych tematów. Studia bezstresowe, dające możliwości na rynku pracy dzięki szerokiej gamie przedmiotów, także przydatnych w codziennym życiu.

Michał Żychowski

Polecam studia podyplomowe – dobra organizacja zajęć, wysoki poziom merytoryczny, dobry sposób przekazywania wiedzy, bardzo dobra atmosfera.

Agnieszka Kasprzyk-Sowa

Kierunek studiów podyplomowych jest szczególnie godny polecenia z powodu formy  w jakiej prowadzona jest większość zajęć (warsztaty) przez wykładowców, którzy  posiadają nie tylko doświadczenie w zarządzaniu projektami, ale również potrafią przekazać swoją wiedzę w interesujący sposób.

Jolanta Bienasz

 
Jestem przekonana, że studia w WSIiZ spełniły moje oczekiwania. Organizacja studiów, ich poziom merytoryczny całkowicie mi odpowiadają. Wykładowcy posiadają imponującą wiedzę, którą potrafią przekazać prowadząc zajęcia w sposób ciekawy i interesujący. 
Barbara Wołoszyńska
 
Z pełnym przekonaniem mogę polecić studia na kierunku Zarządzanie Projektami, ponieważ organizacja jest bardzo profesjonalna, wykładowcy są przygotowani merytorycznie do zajęć. Cechują się wysoką kulturą osobistą. 
Krzysztof Koczynasz
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (192 godziny).


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Grzegorz Karpiuk, Joanna Świętoniowska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl