Znajdź na stronie


Zarządzanie projektami IT

Cel

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT.

Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców.

W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media).
W ramach programu studiów prowadzone są 3 certyfikowane szkolenia prowadzone przez trenerów INPROGRESS, jednostki posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO):

 • Prince2®   Foundation
 • ITIL®  Foundation
 • Prince2 Agile® Practitioner

PRINCE2®, ITIL®, PRINCE2 Agile® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej o programie studiów (PDF)
Szkolenia certyfikowane INPROGRESS: (PDF)
 

 

Adresaci:

 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kierownicy projektów IT,
 • Szefowie zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach, 
 • Osoby planujące zawodowo zajmować się̨ zarządzaniem projektami IT
 

 

Program

 • PRINCE2® Agile poziom Foundation
 • Analiza biznesowa i warsztat wymagań w oparciu o standard BABOK® Guide
 • Planowanie oraz harmonogramowanie projektów IT. Jakość w projektach IT.
 • Warsztat definiowania zasad zarządzania ryzykiem, jakością, konfiguracją, zmianami oraz sterowania projektami IT.
 • Warsztat śledzenia postępów prac w projekcie, metoda Scrum.
 • Kontraktowanie w projektach IT.
 • Umiejętności managerskie kierowników projektów.
 • Warsztat zarządzania ryzykiem i zmianą w projektach IT. 
 • Warsztat zarządzania kosztami oraz zapewnienia jakości w projektach IT.
 • Warsztat zarządzania komunikacją i interesariuszami w projekcie IT.
 • Warsztat zastosowanie narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami.
 • Profesjonalne świadczenie usług informatycznych w oparciu o ITIL®
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (184 godziny).


Opłata za semestr studiów:  

2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Kierunek prowadzony we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Bożena Rumak


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl