Znajdź na stronie


Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Cel

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do wdrożenia i praktycznej realizacji  koncepcji  oraz metod zarządzania jakością w systemach produkcyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia zarządzania jakością z punktu widzenia:

 • systemowego, poprzez organizację i doskonalenie systemów zarządzania jakością
 • zarządzania ludźmi, poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji
 • narzędziowego, poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi zarządzania jakością przy wsparciu informatycznym

 

Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego).

 
Przy opracowaniu programu studiów wykorzystaliśmy ponad 140 letnie praktyczne doświadczenie TÜV NORD, w tym doświadczenia międzynarodowe, nabyte w trakcie jego działalności w ponad 70 krajach świata.
 
Kadrę wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w ramach studiów stanowią trenerzy-praktycy z doświadczeniem menedżerskim, auditorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.
 
Uczestnicy studiów uzyskują formalne kwalifikacje audytora wewnętrznego, potwierdzające wysoki poziom merytoryczny ich przygotowania w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania. Uzyskany certyfikat - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001, rozpoznawalny w Polsce i Europie, stanowi dla absolwentów obiektywny dowód „inwestowania w siebie” i powoduje wzrost ich siły przetargowej na rynku pracy oraz jest ważnym atutem w rozwoju ich kariery zawodowej.  


Adresat

Studia adresowane są do osób, które zajmują się  zarządzaniem i doskonaleniem systemów jakości w przedsiębiorstwie, a w szczególności kadry kierowniczej i pracowników działów jakości, mistrzów produkcji, kierowników  linii produkcyjnych. Studia kierowane są także do osób planujących podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. 

Program

 • System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 
 • Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14000 oraz ISO 18000 
 • Audytor wewnętrzny
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Podstawowe procedury systemów zapewnienia jakości: DMS, CAPA, odchylenia, kontrola zmian, nadzór na sprzętem, reklamacje i wycofania
 • Analiza krytyczności i ryzyka - zarządzanie ryzykiem
 • Wskaźniki monitorowania jakości w tym: walidacja procesowa, OOS, OOT, audyt – HDN, odchylenia 
 • Audyt trzeciej strony  
 • Branżowe systemy jakości: GMP, HACCP,ISO 9100 
 • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością. 
 • Total Quality Management - wprowadzenie do zarządzania procesowego 
 • Kaizen Management System 
 • Lean Manufacturing  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
 • Six Sigma 
 • Certyfikowany kurs obsługi narzędzia MS Excel 
 • Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych 
 • Logistyka dystrybucyjna i magazynowa w ujęciu jakościowym - Good Distribution Practice 
 • Komunikacja w zespole i sposoby skutecznej motywacji 

 

Opinie słuchaczy

 
Przyjazna atmosfera i bardzo przydatny w pracy (jak i w poszukiwaniach ) certyfikat TUV Nord – Auditor wewnętrzny.
Marcin Zabłotny
 
 
Polecam studia każdemu: osobom pracującym jak i dopiero zaczynającym karierę zawodową. Bardzo dobry program studiów, kompetentni wykładowcy, ciekawe przedstawienie zagadnień. Dobra organizacja na uczelni, bardzo dobra współpraca z dziekanatem.
Urszula Kandefer
 
Bardzo przyjazna atmosfera pozwalająca na dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Wykorzystanie jako wykładowców tzw. „praktyków” pozwala na lepsze zobrazowanie praktycznego podejścia do różnych problemowych sytuacji, a nie tylko „sucha” teoria.
Jolanta Rączka
 
Studia prowadzone w większości przez praktyków ZJ. Duży nacisk kładziony na ćwiczenia praktyczne, zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność współpracy w grupie. Świetna atmosfera w trakcie zajęć.
Maciej Wacławik
 
Studia bardzo dobrze zorganizowane o wysokim poziomie merytorycznym. Przedmioty dostosowane do potrzeb słuchaczy. Szeroka baza materiałów dydaktycznych. Atmosfera i kontakt z pracownikami WSIiZ na wysokim poziomie. Polecam.
Małgorzata Deręgowska
 
Kierunek studiów w pełni spełnił moje oczekiwania. Personel dydaktyczny o wysokich kompetencjach i doświadczeniu. Dostępność do materiałów i bazy szkoleniowej na bardzo wysokim poziomie. Studia podyplomowe na WSIiZ są godne polecenia.
Grzegorz Grochowina
 
Studia zorganizowane w sposób odpowiedni, dobre podejście do tematu przez wykładowców, ciekawy sposób prowadzenia zajęć, wiele przydatnych informacji, atmosfera podczas zajęć bardzo pozytywna.
Jakub Trojanowski
 
Ciekawy i wyczerpujący zagadnienia jakościowe program, pozwalający na znalezienie nowych metod zarządzania jakością oraz rozwiązywania problemów jakościowych w naszych firmach. Atmosfera wśród studentów na 5.0 co też pozwala na wymianę doświadczeń.
Krzysztof Stój 
 
 
Studia prowadzone przez osoby kompetentne z dużym doświadczeniem zawodowym. Studia pomogły mi zaczerpnąć wiele ciekawych informacji przydatnych w życiu zawodowym. Bardzo dobra atmosfera zarówno wśród wykładowców jak i studentów. Fajnie zorganizowane, systematycznie.
Małgorzata Świstro 

 

Wiedza przekazywana na studiach jest przydatna w pracy. Profesjonalne podejście wykładowców. Praktyczne podejście do zagadnień.

Janusz Mroczek
 

Jeżeli ktoś szuka studiów które mają uzupełnić jego wiedzę od strony praktycznej poprzez skorzystanie z wiedzy doświadczonej kadry wykładowców to szczerze polecam.

Adrian Gąsiorowski


Polecam zajęcia przede wszystkim z norm i uzyskiwania uprawnień audytora. Dodatkowo bardzo ciekawe zajęcia z komunikacji w zespole, pokazujące istotę posiadania umiejętności miękkich.

Sabina Warzybok


 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:
2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Grzegorz Wróbel, Andrzej Murdza


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz certyfikat - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.


Każdy słuchacz ma możliwość uzyskania certyfikatu  Excel zaawansowany – dodatkowa opłata 150 zł 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl