Znajdź na stronie


Tester oprogramowania

Cel

Studia nakierowane są na budowanie kompetencji z zakresu organizacji i prowadzenia testów oprogramowania komputerowego. W oparciu o przykłady i praktyczne zagadnienia, a także studia przypadku zostaną przedstawione kluczowe techniki związane z planowaniem testów oprogramowania zarówno w zespołach pracujących według metodyk klasycznych jak i według metodyk zwinnych. Zakres studiów obejmuje także automatyzację testów i prowadzenie testów oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Zostaną również przekazane najważniejsze kompetencje miękkie związane z pracą testerów w zespołach projektowych.

 

Adresaci

 • Osoby, których silną stroną jest analityczne i logiczne myślenie, interesują się technologiami IT, nie pracowały jeszcze w zespołach wytwarzających oprogramowanie, ale planują zawodowo zajmować się profesjonalnym prowadzeniem testów oprogramowania.
 • Członkowie zespołów projektowych pracujących według metodyk klasycznych lub zwinnych,
 • Programiści, analitycy, wdrożeniowcy i serwisanci oprogramowania, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie jakości oprogramowania i prowadzenia testów w zespołach roboczych.

 

Program

 • Metody wytwórcze oprogramowania
 • Wprowadzenie do testowania oprogramowania 
 • Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania 
 • Planowanie testowania oprogramowania 
 • Organizacja środowiska testowania oprogramowania
 • Automatyzacja testów
 • Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
 • Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania
 • Wybrane elementy zarządzania w projektach IT 
 • Testerzy w zespołach roboczych
 

Szczegółowy program studiów

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (200 godzin w tym 32 godz. wykładów, 32 godz. ćwiczeń, 80 godz. laboratoriów, 56 godz. projektów


Opłata za semestr studiów:  

2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Sławomir Umpirowicz
Grzegorz Sowa


Partner kierunku


 Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl