Znajdź na stronie


Tester oprogramowania

Cel

Studia nakierowane są na budowanie kompetencji z zakresu organizacji i prowadzenia testów oprogramowania komputerowego. W oparciu o przykłady i praktyczne zagadnienia, a także studia przypadku zostaną przedstawione kluczowe techniki związane z planowaniem testów oprogramowania zarówno w zespołach pracujących według metodyk klasycznych jak i według metodyk zwinnych. Zakres studiów obejmuje także automatyzację testów i prowadzenie testów oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Zostaną również przekazane najważniejsze kompetencje miękkie związane z pracą testerów w zespołach projektowych.

 

Adresaci

 • Osoby, których silną stroną jest analityczne i logiczne myślenie, interesują się technologiami IT, nie pracowały jeszcze w zespołach wytwarzających oprogramowanie, ale planują zawodowo zajmować się profesjonalnym prowadzeniem testów oprogramowania.
 • Członkowie zespołów projektowych pracujących według metodyk klasycznych lub zwinnych,
 • Programiści, analitycy, wdrożeniowcy i serwisanci oprogramowania, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie jakości oprogramowania i prowadzenia testów w zespołach roboczych.

 

Program

 • Metody wytwórcze oprogramowania
 • Wprowadzenie do testowania oprogramowania 
 • Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania 
 • Planowanie testowania oprogramowania 
 • Organizacja środowiska testowania oprogramowania
 • Automatyzacja testów
 • Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
 • Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania
 • Wybrane elementy zarządzania w projektach IT 
 • Testerzy w zespołach roboczych
 

Szczegółowy program studiów

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

 
Wzorowa praca dziekanatu CSP, prowadzący zajęcia są doświadczonymi fachowcami znającymi tematykę nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

Robert Burzymowski
 
Bardzo dobra organizacja studiów. Udało mi się zdobyć pracę w nowo wyuczonym zawodzie. Polecam.
 
Agnieszka
 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia w trakcie realizacji. 
Zapisy na kolejną edycję.

Czas trwania studiów:
2 semestry (200 godzin w tym 32 godz. wykładów, 32 godz. ćwiczeń, 88 godz. laboratoriów, 48 godz. projektów


Opłata za semestr studiów:  

2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Sławomir Umpirowicz
Grzegorz Sowa


Partner kierunku


 Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl