Znajdź na stronie


Szacowanie nieruchomości

Cel

Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Program

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zagadnienia prawne
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka wodna
 • Zagadnienia ekonomiczne, finansowe, rynek nieruchomości
 • Informacja o terenie
 • Budownictwo, kosztorysowanie
 • Rolnictwo, leśnictwo
 • Prawne aspekty wycen
 • Matematyczne podstawy wycen
 • Podejścia, techniki, metody wycen - operat szacunkowy
 • Wyceny nieruchomości zurbanizowanych
 • Wyceny rolne i leśne
 • Wyceny nieruchomości specjalnych
 • Wyceny podmiotów gospodarczych
 • Wartość bankowo-hipoteczna
 • Powszechna taksacja nieruchomości
 • Standardy zawodowe
 • Zajęcia praktyczne, seminaria

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (300 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opieka merytoryczna kierunku: 
dr inż. Jerzy Dydenko, Politechnika Krakowska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Politechnikę Krakowską


Studia prowadzone we współpracy z 
Politechniką Krakowską

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • trzy zdjęcia
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl