Znajdź na stronie


Systemy i sieci komputerowe

Cel

W ramach studiów słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

Specjalność: Sieci komputerowe - CISCO- obejmuje projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, zarządzanie oraz hardware sieci komputerowych (przełączniki, routery itp.). W ramach oferowanych przez nas studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w 4 autoryzowanych szkoleniach informatycznych CISCO Systems, co pozwoli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy i przygotować do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). W ramach tej specjalności słuchacze otrzymują cztery dyplomy uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach (po jednym na kurs): 
 • Introduction to Networks
 • Routing and Switching
 • Scaling Networks
 • Connecting Networks
Certyfikat CCNA można uzyskać, zdając egzamin certyfikujący.
 
Specjalność: Sieciowe systemy operacyjne - MICROSOFT + LINUX - obejmuje problematykę instalowania, konfigurowania i eksploatacji serwerów oraz stacji roboczych. W ramach zajęć realizowane są, potwierdzone dyplomem, autoryzowane szkolenia z następujących sieciowych systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows Server 2016,
 • Linux Essentials, Administration.
 
Podczas zajęć laboratoryjnych realizowane są autoryzowane szkolenia firm Microsoft oraz Cisco, co pozwala studentom na przygotowanie się do egzaminów (nieobowiązkowych, dodatkowo płatnych) w Pearson VUE, których autoryzowany ośrodek VUE TC znajduje się w WSIiZ w Rzeszowie.
 

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które zamierzają zająć się, lub już się zajmują infrastrukturą sieciową (urządzenia sieciowe, sieciowe systemy operacyjne). 

Program

 • Budowa i eksploatacja sieci komputerowych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Zarządzanie systemami i sieciami
 • Projektowanie systemów i sieci
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dodatkowe informacje:

Pierwszy zjazd: 
01-02 grudnia 2018

Czas trwania studiów:
2 semestry (210 godzin)


Opłata za semestr studiów:  

2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Lucjan Hajder


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz dyplomy autoryzowanych szkoleń.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl