Znajdź na stronie


Systemy i sieci komputerowe

Cel

W ramach studiów słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

Specjalność: Sieci komputerowe - CISCO- obejmuje projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, zarządzanie oraz hardware sieci komputerowych (przełączniki, routery itp.). W ramach oferowanych przez nas studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w 4 autoryzowanych szkoleniach informatycznych CISCO Systems, co pozwoli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy i przygotować do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). W ramach tej specjalności słuchacze otrzymują cztery dyplomy uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach (po jednym na kurs): 
 • Network Fundamentals (egzamin 640-822 ICND1)
 • Routing Protocols and Concepts (egzamin 640-822 ICND1)
 • LAN Switching and Wireless (egzamin 640-816 ICND2)
 • Accessing the WAN (egzamin 640-816 ICND2)
Certyfikat CCNA można również uzyskać, zdając jeden połączony egzamin 640-802 CCNA.
 
Specjalność: Sieciowe systemy operacyjne - MICROSOFT + SUSE - obejmuje problematykę instalowania, konfigurowania i eksploatacji serwerów oraz stacji roboczych. W ramach zajęć realizowane są, potwierdzone dyplomem, autoryzowane szkolenia z następujących sieciowych systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 (kursy: 6425A, 6421A),
 • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 (kursy: 3072, 3073),
 
Podczas zajęć laboratoryjnych realizowane są autoryzowane szkolenia firm Microsoft oraz Novell, co pozwala studentom na przygotowanie się do egzaminów w PROMETRIC lub VUE których autoryzowane ośrodki (APTC, VUE TC) znajduje się na WSIZ.
 

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które zamierzają zająć się, lub już się zajmują infrastrukturą sieciową (urządzenia sieciowe, sieciowe systemy operacyjne). 

Program

 • Budowa i eksploatacja sieci komputerowych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Systemy równoległe i rozproszone
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi
 • Projektowanie systemów i sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (210 godzin)


Opłata za semestr studiów:  

2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Lucjan Hajder


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz dyplomy autoryzowanych szkoleń.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl