Znajdź na stronie


MBA w Energetyce

Cel

W jednym spójnym i kompleksowym programie studiów MBA zebrane są istotne zagadnienia z obszaru zarządzania oparte o praktykę organizacji z sektora energii.  Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z doświadczeniem biznesowym oraz praktycy – eksperci zarządzania i autorytety z branży energetycznej  

Adresat

Nasze studia MBA przygotowaliśmy z myślą o tych którzy pnąc się po szczeblach kariery odczuwają potrzebę rozwijania własnych umiejętności, chcą swoją intuicję i zdolności kierownicze wzbogacić o najnowszą wiedzę i praktykę zarządczą. Na studia zapraszamy osoby które działają lub planują działalność w szeroko rozumianej branży energetycznej lub dla niej. Od kandydatów wymagamy minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego.

 

Program

 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Prawo 
 • Zarządzanie operacyjne 
 • Finanse zarządcze 
 • Rynek energii  
 • Przywództwo, komunikacja, psychologia 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie sprzedażą i marketingiem 
 • Analiza biznesowa i narzędzia IT 
 • Obrona projektów menedżerskich

Więcej o studiach

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
3 semestry (432 godziny).


Opłata za studia: 16 150 zł

Możliwość rozbicia na raty:

 • semestralne (3 raty): 5 500 zł
 • miesięczne (16 rat): 1 050  

Opiekun merytoryczny kierunku: 
Aleksander Kisil


Partner merytoryczny studiów MBA:


Studia_MBA_Rzeszów_logo_TUV

 


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • wypełniony kwestionariusz dotyczący przebiegu pracy zawodowej: pobierz
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl