Znajdź na stronie


Rachunkowość

Cel

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość mają na celu zapoznanie z bieżącą praktyką rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw. Obejmują praktyczne zagadnienia z którymi spotykają się służby finansowo-księgowe począwszy od prawidłowej rejestracji działań gospodarczych poprzez ewidencję kosztów i umiejętne poruszanie się w rzeczywistości prawno - podatkowej. 

 

Adresaci

Studia podyplomowe Rachunkowość kierowane są do absolwentów wyższych uczelni  (licencjat lub magisterium), którzy pragną zapoznać się z zasadami prowadzenia rachunkowości i nabyć umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 

Program

 • Istota rachunkowości
 • Zasady ewidencji gospodarczej na kontach
 • Wynik działalności gospodarczej
 • Środki pieniężne
 • Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług
 • Rozrachunki
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Aktywa trwałe
 • Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
 • Prawo podatkowe - jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Zastosowanie systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej
 • Zasady kalkulacji oraz wycenia produkcji niezakończonej
 • Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży
 • Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Prawo podatkowe - podatek dochodowy w działalności gospodarczej
 • Kapitał własny
 • Prawo gospodarcze
 • Sprawozdanie finansowe
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Profesjonalne prowadzenie zajęć. Wspaniali wykładowcy. Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Szczególne podziękowania dla Pani Dobrosławy Rączki za jej profesjonalizm, pomoc w rozwiązywaniu trudnych tematów.

Edyta Trzeciak

Bardzo dobry kierunek jestem zadowolona … polecam wszystkim… Wszyscy prowadzący bardzo dobrze przygotowani z ogromną wiedzą.

Monika Buchtalarz

 

Profesjonalizm kadry naukowej, świetnie współpracujący ze słuchaczami wykładowcy, bardzo dobre materiały do zajęć. Podziękowania szczególnie dla Pani Dobrosławy Rączki, która posiada ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Marta Gołąbek

Wszystko było na wysokim poziomie, zaangażowanie wykładowców w proces przekazania wiedzy pokazał jak im zależy na tym, żebyśmy wynieśli z tych studiów jak najwięcej. Atmosfera na zajęciach była bardzo pozytywna, jakość wykładów wysoka.

Anatoliy Dudko

 

Wszystkim którzy chcą uzyskać bądź pogłębiać wiedzę z zakresu rachunkowości polecam. Wszyscy wykładowcy starają się przekazać wiedzę w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, a jednocześnie nie monotonny i nudny. Kierunek z którego wiedzę można wykorzystać w różnych działach firmy. Polecam gorąco.

Justyna Bednarz

 

Studia podyplomowe na WSIiZ pomogły mi podjąć ważną decyzję. Dzięki nim zdecydowałam się rozszerzyć swoje usługi księgowe o pełną księgowość. Pomogły mi uwierzyć w moje możliwości.

Kinga Franczak

 

Wszyscy wykładowcy są bardzo dobrze przygotowani. Wiedzę którą posiadają przekazują w bardzo przyjazny i zrozumiały sposób słuchaczom. Materiały realizowane na zajęciach i przekazywane studentom są bardzo aktualne oraz bardzo przydatne w zawodzie.

Anna Zawilska

 

Dodatkowe informacje:

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ!

Pierwszy zjazd: 
3-4 listopada 2018

Czas trwania studiów:
2 semestry (174 godzin).


Opłata za semestr studiów:  

1700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Dobrosława Rączka


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl