Znajdź na stronie


Programowanie dla nauczycieli

Cel

Celem studiów podyplomowych na kierunku Programowanie dla nauczycieli jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania na wczesnym etapie nauki jakim jest szkoła podstawowa i gimnazjum. W ramach studiów słuchacze poznają podstawowe algorytmy oraz sposoby przekazywania ich  dzieciom w różnym wieku, poznają podstawy programowania robotów LEGO MINDSTORMS, prostych aplikacji internetowych i gier komputerowych. Nauczą się wykorzystywać narzędzia komputerowe do nauczania programowania począwszy od najmłodszych uczniów w szkole podstawowej w klasach I-III,  poprzez klasy IV – VI, kończąc na uczniach szkoły gimnazjalnej.
Po zakończeniu studiów  nauczyciele otrzymają dostęp do materiałów e-learningowych, które będę mogli wykorzystywać na lekcjach  informatyki.
 

Adresat

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy planują prowadzenie zajęć z zakresu programowania.
 

Program

 • Wprowadzenie do algorytmów
 • Podstawy programowania komputerów
 • Programowanie robotów LEGO MINDSTORMS
 • Wizualne języki programowania (SCRATCH,  BALTIE, MIT App Inventor)
 • Programowanie stron internetowych
 • Metodyka nauczania programowania 
 • Praktyka
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (254 godziny w tym 60 godz. praktyki)


Opłata za semestr studiów:  

1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


 

Opiekun merytoryczny kierunku: 
Barbara Fryc


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl