Znajdź na stronie


Podyplomowe studia menedżerskie - NOWY PROGRAM

Cel

Studia przygotowują do zarządzania zespołami w organizacjach biznesowych i  dostarczają wiedzy w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, a mianowicie: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania operacyjnego, sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i finansów. Celem studiów na kierunku Podyplomowe studia menedżerskie  jest wykształcenie kompetencji menedżerskich poczynając od analizy i diagnozy sytuacji po podejmowanie decyzji  zarządczych w zmiennych warunkach. 
 

Adresat

Program kierowany jest do osób  pracujących lub planujących podjęcie obowiązków na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Polecamy go tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu studiów przypadków bazujących na realnych sytuacjach zarządczych.
 
 

 

Program

 • Zarządzanie strategiczne i taktyczne
 • Prawo o działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Negocjacje i techniki handlowe
 • Wystąpienia publiczne dla menedżerów
 • E-marketing i E-biznes
 • Analityka biznesowa
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Certyfikat FMEA
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Gra decyzyjna (Market place)
 • Zarządzanie zmianą

Więcej o programie: plan studiów

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Studia spełniły wszystkie moje oczekiwania. Najbardziej podobało mi się przedstawianie tematów wykładowych w formie praktycznej. Dzięki temu mogłam je porównać z moimi teraźniejszymi doświadczeniami.

Patrycja Mączyńska
 

Wiedza przydatna w zarządzaniu, ale również w codziennym życiu i kontaktach międzyludzkich. Poleca, super ludzie, super wykładowcy, poziom przekazanej wiedzy na naprawdę wysokim poziomie.

Kacper Paprocki

Polecam dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze, ale również dla zwykłych pracowników. Studia rozwijają wiedzę którą można wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym.

Mateusz Foremny

Bardzo podobała mi się organizacja studiów i praktyczne podejście do tematu realizowanego programu. Poleciłabym tę szkołę każdej osobie która chce nabyć nowe kompetencje i zdobyć umiejętności pozwalające na rozszerzenie horyzontów, zmianę w rozwoju kariery zawodowej.

Sylwia Szelc-Woźniak


Serdecznie polecam. Bardzo przyjemna atmosfera, bardzo dużo praktycznych informacji.

Bogdan Błaż

Uczelnia spełniła moje oczekiwania, dzięki czemu posiada zadowolonych studentów pełnych wiedzy i entuzjazmu.

Dawid Maziarz


Bardzo miła atmosfera, ciekawe zajęcia, spotkania z praktykami, wymiana doświadczeń i usystematyzowanie wiedzy.

Agata Lenkiewicz-Bardzińska
 

Uczelnia uczy praktycznie przez osoby z doświadczeniem. W pełni mogę polecić kierunek menedżerski dla obecnych i przyszłych kierowników.

Krzysztof Pogoda
 

 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
dwa semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 850 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Kierunek wspierany merytorycznie przez Advisory Group TEST Human Resources


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Agata Szmulik


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Słuchacze otrzymują certyfikat bez opłat: Certyfikat LUQAM FMEA

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

 

 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl