Znajdź na stronie


Menedżer logistyki

Cel

Studia na kierunku Menedżer logistyki mają na celu:

- Przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji dotyczących łańcucha dostaw, w tym z udziałem operatorów logistycznych (logistyki trzeciej strony – 3PL). 

- Ułatwienie słuchaczom zdobycia międzynarodowego certyfikatu kompetencji logistycznych „European Junior Logistician” (EJLog/EQF Level 4) lub „European Senior Logistician” (ESLog/EQF Level 6) poprzez dostosowanie programu studiów do zakresu i wymogów odpowiednich egzaminów certyfikujących, a także poprzez przeprowadzenie samych egzaminów w Rzeszowie, dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy będą chcieli zdobyć jeden z tych certyfikatów. 

Profil studiów obejmuje przyjęty przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association - ELA), zestaw zagadnień składających się na wiedzę profesjonalnego menedżera logistyki, wsparty doświadczeniem ekspertów prowadzących zajęcia. Bliższe informacje o certyfikatach.

Adresaci

 • Kierownicy pierwszej linii i średniego szczebla, odpowiedzialni za zakupy zaopatrzeniowe, gospodarkę materiałową, transport, zarządzanie procesami produkcyjnymi, magazynem i dystrybucją oraz kierownicy pracujący dla operatorów logistycznych (3PL – głównie spedytorów) obsługujących tzw. „firmy nielogistyczne” w wymienionych obszarach.
 • Pracownicy operacyjni logistyki w wymienionych obszarach, którzy mają ambicje objąć w przyszłości stanowiska kierownicze w wymienionych wyżej obszarach.
 • Osoby, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym łańcuchem dostaw
   

Program

 • Wprowadzenie do środowiska pracy menedżera logistyki 
 • Podstawy kierowania 
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i projektami 
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Modele łańcuchów dostaw
 • Zaopatrzenie i zakupy
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie magazynem 
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie transportem
 • Repetytorium logistyczne
 


Pobierz szczegółowy program studiów Menedżer logistyki.

 

 Opinie słuchaczy i absolwentów


Jakość wykładowców jest bardzo dobra ze względu na przedstawianie praktycznych przykładów z własnych doświadczeń. Bardzo dobra organizacja oraz atmosfera zasługują na pochwałę. Bardzo fajne podejście prowadzących do studentów.

Agnieszka Olekszyk 


Wybrany przeze mnie kierunek spełnił w pełni moje oczekiwania, pozwolił rozwinąć temat logistyki o nowe, nieznane przez mnie obszary i dał możliwość poznać ludzi z różnych branż związanych z logistyką.

Aneta Romaniec
 

Studia pokazują logistykę w każdym aspekcie funkcjonowania łańcucha dostaw. Niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy i doświadczenia w logistyce, zajęcia prowadzone w przyjaznej, partnerskiej atmosferze pozwalają na dogłębne poznanie poszczególnych etapów łańcuchów logistycznych. Rafał Kwoka
Bardzo dobrze dobrani prowadzący, z ogromnym doświadczeniem w swojej branży. Brak zastrzeżeń co do organizacji studiów. Przyjazna atmosfera.

Robert Głaz
 

Studia spełniły moje oczekiwania co do poziomu nauczania, zakresu przerobionego materiału, doświadczenia i profesjonalizmu wykładowców. Studia pogłębiają wiedzę menedżera niższego szczebla zarządzającego logistyką. Wiedza w znacznym stopniu przyczyni się do wielu zmian lub poprawy dotychczasowych procesów.

Jakub Pękala
 

Fachowe przedstawienie tematów pod kątem realiów w logistyce.

Grzegorz Bieniasz
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 950 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Krzysztof Feret


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl