Znajdź na stronie


MBA

Cel

Proponowany przez nas program MBA koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania, sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi niezbędnych aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu. 

Adresat

Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum 4 lata doświadczenia zawodowego.  Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie.

W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując 2 projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.

 

 Partnerzy kierunku

Program

 • Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe
 • Psychologia zarządcza
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
 • Zarządzanie produkcją
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Prawo w organizacjach gospodarczych
 • Analiza biznesowa i narzędzia IT w pracy menedżera

Pobierz ramowy program studiów.

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
3 semestry - 360 godzin (wykłady, warsztaty, laboratoria)


Opłata za studia:  

14 000 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Stefan Markowski


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • wypełniony kwestionariusz dotyczący przebiegu pracy zawodowej: pobierz
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl