Znajdź na stronie


Informatyka w praktyce biznesowej

Cel

 • Przygotowanie słuchaczy do realizacji typowych zadań związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w bieżącej działalności biznesowej.
 • Przygotowanie słuchaczy do projektowania i wdrażania niestandardowych informatycznych rozwiązań zadań spotykanych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i instytucji.
 • Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informacyjnych 
 • Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z projektowaniem i wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji.

Program

 • Oprogramowanie użytkowe
 • Gromadzenie i archiwizacja danych
 • Charakterystyka sprzętu komputerowego używanego w biznesie
 • Tworzenie kampanii reklamowych w Internecie
 • Narzędzia do masowej wysyłki wiadomości e-mail
 • Elektroniczne narzędzia usprawniające promocję biznesu w internecie
 • Adwords  - skuteczna promocja w oparciu o słowa kluczowe
 • Współpraca online
 • Bezpieczeństwo danych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie
 • Niestandardowe prezentacje multimedialne
 • Tworzenie strony internetowej w oparciu o narzędzia open source
 • Analityka internetowa w oparciu o Google Analytics 
 • Wspomaganie decyzji finansowych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu (MS Project)
 • Arkusze kalkulacyjne we wspomaganiu podejmowania decyzji
 
Pobierz szczegółowy program studiów.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (176 godzin) w tym 20 godz. on-line w systemie Akademia w Chmurze oraz 142 godz. zajęć laboratoryjnych.


Opłata za semestr studiów:  

1 650 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Tomasz Słodziński, Oskar Kaczorowski


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl