Znajdź na stronie


Handel zagraniczny i negocjacje

Cel

Studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny i negocjacje dostarczają wiedzy o rynkach międzynarodowych. Słuchacze zaznajomią się z regulacjami w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego, społeczną i kulturową charakterystyką wybranych rynków ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich.

Ważną część studiów stanowi kształcenie umiejętności negocjacyjno - sprzedażowych w międzykulturowym środowisku i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do odnoszenia sukcesów w firmach współpracujących z zagranicą.

 

Adresaci

Oferta studiów adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli firm i organizacji planujących ekspansję na rynki zagraniczne bądź prowadzących wspólne działania biznesowe z zagranicznymi partnerami. Studia przeznaczone są dla osób pracujących w biurach handlu zagranicznego, działach  eksportu, bankach lub prowadzących własną działalność gospodarczą, a także dla osób poszukujących zatrudnienia w tej dziedzinie.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mogą zostać wykorzystane w praktyce zawodowej:
 • Kierownictwa pionu handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
 • Doradcy, konsultanta, pełnomocnika firmy ds. współpracy międzynarodowej 
 • Pracownika lub kandydata do pracy w przedsiębiorstwie prowadzącym wymianę z zagranicą
 
30h zajęć jest prowadzonych w systemie Akademia w Chmurze, więcej informacji tutaj 
 
 

 

Program

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Budowa strategii eksportowej przedsiębiorstwa
 • Marketing międzynarodowy
 • Technika handlu zagranicznego
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Współpraca międzynarodowa z Krajami BRICS
 • Praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki
 • Praktyczna współpraca z rynkiem azjatyckim
 • Obsługa finansowa handlu zagranicznego
 • Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
 • Prawo w obrocie z zagranicą (zagadnienia celne)
 • Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

 

Więcej informacji o programie studiów podyplomowych znajdziesz w załączniku.

Opinie słuchaczy

 "Studia mogę polecić zarówno osobom, które nie miały wcześniej kontaktu z tematem handlu, ale również tym, którzy w handlu się specjalizują.  Ci pierwsi zdobędą wiedzę do pracy w handlu zagranicznym, ci drudzy będą mieli szansę na zawiązanie kontaktów, które pomogą im w realizacji swoich celów handlowych."
Michał Szumski 
 
"Polecam każdemu zainteresowanemu tą tematyką, studia umożliwiają poszerzenie wiedzy praktycznej w zakresie handlu zagranicznego. Zajęcia w praktykami pozwalają na wymianę doświadczeń i zdobycie cennych informacji." 
Anna Górniak 
 
"Studia spełniły moje oczekiwania, mimo iż na co dzień nie mam styczności z handlem, to zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały. Wykładowcy zawsze podchodzili z życzliwością do studentów i kompetentnie przekazywali swoją wiedzę. Największym plusem jest to że większość wykładowców pracowała na stanowiskach związanych z handlem, dzięki czemu wiedza była bardzo kompetentna." 
Magdalena Madej 
 
"Kierunek Handel Zagraniczny i Negocjacje pozwolił na poznanie i zgłębienie praktycznej wiedzy na tematy związane ze sprzedażą, obsługą finansową i zagadnieniami celnymi w handlu zagranicznym. Zajęcia prowadzone przez praktyków. Wiedza przekazywana w sposób ciekawy i przyswajalny. 
Z całą pewnością mogę polecić studiowanie na tym kierunku."
Edyta Janik-Bielak  
 
 
Każdemu polecam. Studia bardzo ciekawe, bogate w informacje, miła atmosfera, wyrozumiali wykładowcy. Studia na wysokim poziomie.
Sabina Stachura
 
Dzięki przekrojowemu programowi studiów każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki praktycznemu doświadczeniu wykładowców przekazywane treści poparte są przykładami z życia, co daje większą wartość niż pusta teoria.
Agnieszka Dec
 
Polecam kierunek Handel zagraniczny i negocjacje ze względu na bardzo praktyczny program, profesjonalną i doświadczoną kadrę. Dzięki studiom dowiedziałam się z czego wynika wiele rzeczy które wykonuję w pracy zawodowej na co dzień.  Studia na WSIiZ to wysoka jakość, kompetentni wykładowcy oraz przesympatyczna atmosfera.
Judyta Korniak

Studia oceniam bardzo pozytywnie. Ciekawy charakter prowadzenia zajęć, wiedza zdobyta na studiach jest przeze mnie wykorzystywana w pracy.
Oksana Figiela

Mogę polecić studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny i negocjacje ponieważ doskonale przygotowują do pracy w działach handlowych. Studia dały ogrom wiedzy teoretycznej, wykładowcy przekazali wiele praktycznych wskazówek i dzielili się swoim doświadczeniem.
Agnieszka Krzysiak
 
Poziom merytoryczny studiów bardzo dobry – zajęcia prowadzą w dużej mierze praktycy, dzielący się wiedzą z własnego doświadczenia zawodowego. Bogata oferta przedmiotów i różnorodność zagadnień.  Dobra organizacja studiów (system zaoczny) miła atmosfera, ożywione dyskusje, wykładowcy wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. Kierunek z pewnością okaże się przydatny.
Gabriela Podgórska

Atmosfera idealna do nauki. Wykładowcy z uśmiechem i ogromną wiedzą podchodzą do wykładów. Piotr Mazur
Możliwość kontynuacji kontaktu z wykładowcami po skończonych studiach, dużo wiedzy praktycznej.
 
Anna Babieczko-Foryś
 
Studia pod kątem merytorycznym spełniły moje oczekiwania; prowadzone przez doświadczonych praktyków którzy z chęcią odpowiadali na nasze pytania. Dla mnie – osoby niedoświadczonej były dobrą okazją do nabycia wiedzy potrzebnej do funkcjonowania w świecie HZ, a także zdobycia znajomości i dzielenia się wiedzą z osobami które z HZ żyją. Będę polecać zarówno osobom z doświadczeniem, ale i tym którzy dopiero rozpoczynają przygodę z HZ.
Weronika Bacher-Trzeciak
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).
30 godz. wykładów prowadzonych jest online w systemie Akademia w Chmurze


Opłata za semestr studiów:
1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


W ramach czesnego słuchacze otrzymują dostęp do z e-learningu języka angielskiego


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Adam Tittinger


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl