Znajdź na stronie


Grafika komputerowa dla nauczycieli

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu grafika komputerowa i techniki multimedialne. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Słuchacze zapoznają się z narzędziami i metodami komputerowej obróbki grafiki 2D oraz 3D, nabywając umiejętności niezbędne do opracowywania grafiki na potrzeby druku, projektowania serwisów internetowych, grafiki reklamowej, modelowania grafiki 3D, a także tworzenia multimedialnych i interaktywnych prezentacji komputerowych.

Program studiów wzbogacony jest również o elementy druku 3d – dzięki czemu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z technologiami stosowanymi w druku 3d oraz poznać zasady związane z modelowaniem na potrzeby druku 3d, finalnie wykonując wydruk.
 

Adresaci

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).
 
 

Program

 • Wstęp do grafiki komputerowej
 • Grafika rastrowa
 • Projektowanie grafiki internetowej
 • Grafika wektorowa
 • Identyfikacja wizualna
 • Podstawy DTP
 • Animacja i interakcja w grafice komputerowej
 • Modelowanie geometryczne 3D z elementami druku 3d z metodyką
 • Animacja komputerowa 3D
 • Efekty specjalne
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Praktyka
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Dobrze ułożony program. Nowoczesna pracownia. Życzliwi i doskonali prowadzący. Bardzo pomocni. Dużo materiałów do ćwiczeń i prezentacji. Gorąco polecam.

Piotr Biernat

Dodatkowe informacje:

Pierwszy zjazd:
24-25 listopada 2018 

Czas trwania studiów:
2 semestry (284 godziny) w tym 60 godz. praktyki, 30 godz. projektu (konsultacje online)

Opłata za semestr studiów:  

2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Łukasz Bis


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl