Znajdź na stronie


Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Cel

Absolwenci  studiów uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzący zajęcia będą kształcić wśród uczestników studiów umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.


Adresat

Studia Doradztwo zawodowe i coaching kariery adresowane są do pracowników urzędów pracy i biur karier, pracowników działów HR, agencji doradztwa personalnego i firm szkoleniowych, absolwentów psychologii w zarządzaniu i pokrewnych, osób realizujących projekty aktywizacji zawodowej. Program studiów jest wzbogacony o metody i techniki coachingowe, dzięki którym pomożesz w wyborze właściwej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej innym ludziom.

 

Program

 • Proces doradczy 
 • Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego
 • Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy
 • Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego
 • Praca z osobą niepełnosprawną
 • Metodyka szkoleń 
 • Prawne uwarunkowania doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Wprowadzenie do coachingu kariery
 • Narzędzia coachingowe
 • Coaching kariery
 • Mentoring grupowy
 • Praktyka sesji coachingowej

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (190 godzin)


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Opiekun merytoryczny:
Anna Baran, Ewa Podgórska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl