Znajdź na stronie


Doradca podatkowy

Cel

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego.

Program

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Szczegółowe prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Rachunkowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Etyka zawodowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

"Bardzo dobra organizacja studiów, materiały na czas, dobór wykładów I tematyka prawidłowa. WYSOKI POZIOM WIEDZY WYKŁADOWCÓW."

Joanna Krzempek

"Uczelnia zapewnia profesjonalną, dobrze przygotowaną do prowadzenia zajęć kadrę naukowców, która gwarantuje jakość. Bardzo dobrze zorganizowany czas zajęć i ich lokalizacja."

Joanna Skopińska-Mycek

Dodatkowe informacje:

  Czas trwania studiów:
  2 semestry  (192 godziny).


Opłata za semestr studiów: 
2 100 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Andrzej Kiebała


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl