Znajdź na stronie


Coaching i NLP

Cel

Studia te są pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu i umożliwiają absolwentom uzyskanie, oprócz dyplomu ukończenia studiów, dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institutes), świadczących m.in. o znawstwie uniwersalnych narzędzi wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha, opartych na technikach Neurolingwistycznego Programowania, standardach International Association of Coaching Institiutes oraz modelach tradycyjnego coachingu. Przy odpowiednim zainteresowaniu, w odrębnym trybie kształcenia, możliwe jest również uzyskanie certyfikatów Mastera i Trenera NLP.

 
Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwój osobisty, podtrzymywanie satysfakcjonujących związków partnerskich, budowanie autorytetu oraz nawiązywanie kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.
 
Program studiów składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji w zakresie NLP, a moduł drugi służy poznaniu autorskich modeli coachingu i integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. Moduły te przeplatają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość.
 
Studia prowadzone są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem NLP oraz Szkołą Mistrzów Coachingu i NLP w Krakowie.
 

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu, a w szczególności chcących zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener, do specjalistów zajmujących się doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób, kadry kierowniczej, menedżerów, kierowników zespołów, pedagogów, psychologów i terapeutów oraz osób planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Program

 • Wstęp do NLP
 • Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – kotwiczenie
 • Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - metamodel języka
 • Podstawy psychologii perswazji
 • Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów
 • Submodalności
 • Core transformation
 • Modelowanie
 • Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem 
 • Wprowadzenie do coachingu   
 • Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
 • Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI
 • Coaching wielopoziomowy -  model Dilts’a
 • Coaching menadżerski
 • Praca własna i superwizja.
 
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielili Ryszard Gąsierkiewicz - opiekun merytoryczny kierunku Coaching i NLP oraz Robert Janowski - absolwent studiów podyplomowych realizowanych przez WSIiZ na kierunku Coaching i NLP, prowadzonym przez Prezydenta polskiego oddziału International Federation of Coaching Institute Ryszarda Gąsierkiewicza. Panowie zaproszeni zostali do programu "Pytanie na śniadanie"

 

 

Studia te były dla mnie pasjonującą przygodą intelektualną. Oprócz treści bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, dowiedziałem się bardzo dużo na swój temat. Materiał przedstawiony był w sposób praktyczny i niezwykle ciekawy. Zdobyte umiejętności pomagają mi na co dzień w życiu zawodowych i prywatnym.

Marcin Lamfer


Była to dla mnie przygoda z samą sobą. Dziękuję głównie za zaangażowanie wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy wpłynęli  na tak pozytywną atmosferę podczas wspólnych spotkań. Wiedza, szerokie doświadczenie prowadzących zapewnia wysoki poziom kształcenia.

Sylwia Mańka


Zdecydowanie poszerza horyzonty. Odkrywa ścieżki, którymi podążamy, robiąc to do tej pory nieświadomie. Otrzymujemy uprawnienia do wykonywania zawodu coraz bardziej popularnego i potrzebnego na polskim rynku.
Rzetelni, kompetentni  wykładowcy, przyjaźnie nastawieni do studenta, z niesamowitym doświadczeniem, czynnie pracujący w zawodzie.

Radomir Kurzyna


Polecam każdemu kto chce pracować z ludźmi.                                           

Diana Tomza


Studia te były dla mnie prawdziwą przygodą intelektualną. Dziękuję głównie za zaangażowanie wykładowców, przez co zapewnia się wysoki poziom kształcenia. Materiał przedstawiony był w sposób praktyczny i niezwykle ciekawy. Zdobyte umiejętności pomagają mi na co dzień w życiu osobistym i zawodowym.

Tadeusz Dziechciarz


Polecam szczególnie dla osób chcących studiować metodą warsztatową. Zajęcia pozwoliły mi zdobyć konkretną wiedzę i przede wszystkim wyposażyły w narzędzia które już zaczynam stosować w pracy z podopiecznymi...

Wioletta SwierczBardzo ciekawy kierunek. Zarówno w pracy jak i codziennym życiu. Prowadzący doskonale przygotowany do zajęć i potrafiący zmotywować studentów.

Marcin KalenieckiPolecam kierunek „coaching i NLP” ponieważ prezentuje on wiele praktycznych metod pomagających w skutecznym oddziaływaniu na klienta. Techniki przekazywane sa w sposób praktyczny i odwołujący się do codziennych sytuacji. Ten niezwykle praktyczny sposób i forma zagłębiania się w materiał studiów sprzyja podniesieniu automotywacji do pozytywnej zmiany. Studia uczą także sposobów lepszego komunikowania się w biznesie.

Rafał Seremet
 

 


Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
dwa semestry (218 godzin)


Opłata za semestr studiów:
2 950 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opcjonalnie:

 • Opłata za certyfikat Coacha ICI–15€
 • Jednorazowa opłata za członkostwo ICI - 40€

Opiekun merytoryczny kierunku:
Ryszard Gąsierkiewicz.


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


 Studia prowadzone we współpracy z 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl