Znajdź na stronie


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Cel

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem).

Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje, a także dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek. 

Program

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliotekarstwo
 • Podstawy nauki o książce
 • Informacja naukowa i źródła informacji
 • Czytelnictwo
 • Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
 • Literatura współczesna
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa
 • Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 • Prasa i czasopisma
 • Edukacja medialna
 • Biblioterapia
 • Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

 

 Opinie słuchaczy i absolwentów

Jestem zadowolona z toku studiów. Zajęcia interesujące, wykładowcy życzliwi i kompetentni. Obsługa administracyjna doskonała. To przyjemność studiować w takich warunkach.

Katarzyna Popowicz


Bardzo polecam studiowanie w CSP Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzani a w Rzeszowie. Studia na wysokim poziomie. Wykładowcy bardzo uprzejmi oraz potrafiący przekazać wiedzę.

Justyna Bednarz

Warto zainwestować w studia na WSIiZ. Wysoka jakość kształcenia, możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi multimedialnych, przetestowania użyteczności przekazywanych informacji, atmosfera partnerstwa i współpracy.

Małgorzata Pieprzak


Zajęcia na studiach podyplomowych były prowadzone rzetelnie, konkretnie i na temat. Organizacja zajęć przebiegała bez większych zakłóceń. Myślę, że wiedza tutaj zdobyta przyda się w pracy bibliotekarza.

Bernadeta Skiba


Dobra organizacja studiów, zdobyte wiadomości i umiejętności można wykorzystać w pracy bibliotekarza, mili i merytoryczni wykładowcy. Zapoznanie z różnego rodzaju narzędziami które można wykorzystać w pracy. Mogą one zachęcić dzieci i młodzież do czytelnictwa.

Justyna Skrzypek


Uczelnia spełniła moje oczekiwania. Prowadzący byli życzliwi i wykazywali się ogromną wyrozumiałością. Nauka była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Katarzyna Foder

Organizacja studiów spełniła moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były w przyjemnej atmosferze. Wykładowcy mili i pomocni. Myślę, że mogę polecić innym tę uczelnię. 

Natalia Węgiel


Fachowość, dobre przygotowanie wykładowców, dobra organizacja zajęć.

Monika Gruszecka

Organizacja studiów – bezbłędna, nawet jeśli coś komuś nie pasowało, nie było problemu np. ze zmianą terminu. Poziom merytoryczny wykładów – wysoki, zresztą jak samo przygotowanie wykładowców. Atmosfera – wspaniała.

Agnieszka Grzybowska

Studia podyplomowe spełniły moje oczekiwania w zakresie uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Organizacja studiów bardzo dobra, uwzględnia specyfikę kierunku ( w większości są to zajęcia przydatne, praktyczne) oraz fakt, że studiują tu nauczyciele. Poziom merytoryczny studiów był zróżnicowany, tak jak sposób prowadzenia zajęć. Atmosfera podczas studiów bardzo miła, przyjazna. Wykładowcy także przyjaźni, mniej lub bardziej wymagający, ale skłonni do ustępstw :). Nikt nie stresował niepotrzebnie na żadnych zaliczeniach ani egzaminach, a zwłaszcza na egzaminie końcowym – bardzo sympatycznie.

Anna Hałoń


 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (258 godzin w tym 24 godz. projekt) 


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne) 


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Renata Deręgowska


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Certyfikat ukończenia kursu Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl