Znajdź na stronie


Behawiorystyka zwierząt

Cel

Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Program zajęć ma na celu przygotowanie specjalistów którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

 

Adresat

Studia przygotowują do pełnienia roli terapeuty zwierzęcego, zoopsychologa, zooterapeuty, trenera psów, koni i kotów, wolontariuszy chcących pomagać w schroniskach dla zwierząt lub lecznicach weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, groomerów. Dają również podstawy do rozwijania swoich umiejętności współpracy z innymi zwierzętami. Kierujemy je do osób, których kariera zawodowa jest związana z pracą ze zwierzętami, specjalistów oraz do miłośników zwierząt, którzy chcą poprawić relacje ze swoimi pupilami, pomóc im radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawać niepokojące sygnały oraz mowę ciała zwierząt, nauczyć się odczuwać niebywałą przyjemność ze współpracy, zabawy, aktywności ze zwierzętami.

Program

 • Wprowadzenie do psychologii zwierząt
 • Podstawy behawioru psa
 • Procesy i mechanizmy uczenia się
 • Psie sporty i aktywności
 • Podstawy szkolenia psa
 • Podstawy behawioru kota
 • Podstawy behawioru konia
 • Szkolenie podstawowe konia
 • Weterynaria
   

Więcej informacji o programie studiów podyplomowych znajdziesz w załączniku.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).

Część zajęć realizowana będzie w Centrum Zooterapii, znajdującym się w kampusie WSIiZ w Kielnarowej


Opłata za  semestr studiów:  

1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Partnerzy kierunku:


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Daria Sawaryn


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl