Znajdź na stronie


Analityka biznesowa dla menedżerów

Cel

Analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. 

 
Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.  
 

Program

 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej
 • Deskryptywna analityka biznesowa
 • Predyktywna analityka biznesowa
 • Preskryptywna analityka biznesowa
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Infrastruktura informatyczna analityki
 • Komunikacja interpersonalna i technika zbierania wymagań
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 
Pobierz pełny program studiów.

 

Opinie słuchaczy i absolwetnów

 

Wysoko oceniam studia podyplomowe Analityka biznesowa dla menedżerów na WSIiZ. Zajęcia prowadzone były w ciekawy i przystępny sposób. Część praktyczna zawierała dobrze dobrane przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Nowoczesne laboratoria i mała grupa słuchaczy pozytywnie wpływały na poszerzenie wiedzy. Wykładowcy byli dobrze przygotowani do zajęć i zapewniali ciekawe materiały uzupełniające. Warto skorzystać!

Robert Łukasz

Bardzo dobrze zaprojektowany kierunek. Wysoki poziom merytoryczny prowadzących. Fajna, luźna atmosfera podczas studiów. Polecam!

Tomasz Góral

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin) w tym 130 godz. z wykorzystaniem laboratoriów komputerowych.


Opłata za semestr studiów:  

1800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Jacek Jakieła


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl