Znajdź na stronie


Analityka biznesowa dla menedżerów

Cel

Analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. 

 
Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.  
 

Program

 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej
 • Deskryptywna analityka biznesowa
 • Predyktywna analityka biznesowa
 • Preskryptywna analityka biznesowa
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Infrastruktura informatyczna analityki
 • Komunikacja interpersonalna i technika zbierania wymagań
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 
Pobierz pełny program studiów.

 

Opinie słuchaczy i absolwetnów

 

Wysoko oceniam studia podyplomowe Analityka biznesowa dla menedżerów na WSIiZ. Zajęcia prowadzone były w ciekawy i przystępny sposób. Część praktyczna zawierała dobrze dobrane przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Nowoczesne laboratoria i mała grupa słuchaczy pozytywnie wpływały na poszerzenie wiedzy. Wykładowcy byli dobrze przygotowani do zajęć i zapewniali ciekawe materiały uzupełniające. Warto skorzystać!

Robert Łukasz

Bardzo dobrze zaprojektowany kierunek. Wysoki poziom merytoryczny prowadzących. Fajna, luźna atmosfera podczas studiów. Polecam!

Tomasz Góral

Studia podyplomowe Analityki Biznesowej dla Menedżerów pozwoliły mi na nawo i w zupełnie innym świetle odkryć dziedzinę jaką jest Analityka Biznesowa.
Krzysztof Woźnica 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin) w tym 130 godz. z wykorzystaniem laboratoriów komputerowych.


Opłata za semestr studiów:  

1800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Jacek Jakieła


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl