Znajdź na stronie


Analityk biznesowy systemów informatycznych

Cel

Celem studiów podyplomowych Analityk biznesowy systemów informatycznych  jest zapoznanie uczestników z zawodem analityka biznesowego i jego podstawowymi zadaniami  w ramach projektu informatycznego. Prezentowane są również metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Ponadto kształtowane są umiejętności w zakresie wykorzystania najpopularniejszych w branży analizy biznesowej środowisk programowych (Enterprise Architect, ADONIS). Uczestnicy poznają najważniejsze funkcjonalności narzędzi informatycznych, możliwości ich zastosowania w pracy analityka biznesowego oraz istniejące ograniczenia.
 

Adresat

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o dobrze wykształconych umiejętnościach analityka biznesowego w trakcie studiów przygotowujemy naszych słuchaczy do odgrywania  kluczowej roli w każdym projekcie informatycznym, do  rozwijania i wdrażania  systemów informatycznych oraz integrowania strategii biznesowych ze strategią informatyzacji. Uczymy również wprowadzania zmian w organizacji, modelowania i re-inżynierii działalności firmy pod kątem projektowanego rozwiązania informatycznego. 
 

 

Program

 • Inżynieria wymagań
 • Analiza strategiczna rozwiązań informatycznych
 • Język UML dla analityków biznesowych
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie zmianą
 • Modelowanie i analiza biznesowa
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych

Dodatkowe informacje:

  Czas trwania studiów:
  2 semestry (180 godzin).


Opłata za semestr studiów:  

1800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Jacek Jakieła


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl