Znajdź na stronie


Administracja publiczna z elementami e-administracji

Cel

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,  
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.


Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, bierze pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Program

 • Podstawy prawa 
 • Podstawy zarządzania organizacją
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne materialne
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy administracji publicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Technologia informacyjna – przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Miła sympatyczna atmosfera, wykwalifikowana kadra, wysoka jakość prowadzonych zajęć, profesjonalny sprzęt. Uczelnia przyjazna studentom, idąca z duchem czasu.
Polecam serdecznie

Katarzyna Helon

 

Studia podyplomowe na WSIiZ spełniły moje oczekiwania. Miałam przyjemność już drugi raz uczestniczyć w studiach na tej uczelni. Według mnie kadra jest dobrze dobrana, prowadzący w większości prowadzą zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobra komunikacja z dziekanatem i osobami opiekującymi się tymi studiami.

Jolanta Grzybowska

Dobrze i profesjonalnie przygotowany program studiów obejmujący najważniejsze zagadnienia administracj

Zenon Cieślachowski
 

Miła atmosfera, studia na wysokim poziomie, plan zajęć jak i całą organizację studiów oceniam bardzo dobrze.

Magdalena Kiełbasa
 

Polecam kierunek Administracja publiczna z elementami e-administracji. Dużo dowiedziałam się na temat funkcjonowania administracji samorządowej i rządowej, ich struktur i działań,  uporządkowałam także dotychczas nabyte wiadomości.

Sylwia Fok


Ciekawy program zajęć, prowadzony w miłej atmosferze. Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i zastosowania wiedzy w ramach zajęć praktycznych.

Magdalena Kowalik
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (208 godzin)

32 godziny realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów:
1 775 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Kamilla Kurczewska, Katarzyna Kurzępa-Dedo


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Słuchacze dodatkowo uzyskują:

 • certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl