Znajdź na stronie


Kontakt


Biuro Centrum Studiów Podyplomowych


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - budynek główny
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
parter - pokój nr 48

Godziny otwarcia biura CSP  

 • poniedziałek: biuro nieczynne
 • wtorek: 7.00-16.00
 • środa: 7.00-16.00 
 • czwartek: 7.00-16.00
 • piątek: 7.00-16.00 
 • sobota: 8.15-14.15 
 • niedziela: 8.30-11.30

 • Kontakt

 • Beata Dec 17 866-14-08
 • Dorota Żybura, tel. 17 866-12-13
 • Iwona Marchacz-Kozubal, tel. 17 866-11-71
 • Beata Kud, tel.  17 866-14-86  
 • Katarzyna Hajder, tel. 17 866-12-85  

 

e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl 
fax: 17 866-12-22

 

 
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628
 
Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe 25 zł.
W przypadku rezygnacji ze studiów opłata ta nie podlega zwrotowi.
 
 

 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl